Dijit InlineEditBox Bidi Test

InlineEditBox with TextBox

TextDit LTR:

TextDir RTL:

TextDir AUTO:

InlineEditBox with Textarea

TextDir LTR

TextDir RTL

TextDir AUTO

InlineEditBox with Combobox

TextDir LTR

refrigerators...

TextDir RTL

refrigerators...

TextDir AUTO

refrigerators...